Thursday, December 5, 2013

Ulme lühijuttude võistlus

Korraldab: Eesti Ulmeühing ja kirjastus Fantaasia.
Tööde esitamise tähtaeg: 05. aprill 2014 (k.a).
Tulemused selguvad festivali Prima Vista raames 2014. aastal mai alguses.
Toetajad: Eesti Ulmeühing, kirjastus Fantaasia, Tartu Kultuurkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu.

Osavõtu tingimused:
ULMEJUTT
• Jutu pikkus ei ületa 14999 sõna.
• Jutt on esitatud eesti keeles.
• Jutt on sisult ulmeline: žanriks fantaasia, õudus, teaduslik fantastika, alternatiivajalugu.
• Tegemist on originaalteosega, mida pole varem avaldatud (ka mitte veebis) ega ole avaldamiseks esitatud ühelegi kirjastajale.
• Plagiaat on keelatud. Autoriõigustega kaitstud materjali kasutamisõiguse eest vastutab autor.

OSAVÕTT
• Jutt on vormistatud leheküljele suuruses A4, fondis Times New Roman, suurus 12, reavahe 1,5, servad standardsuuruses. Masinkirjas esitatud jutud peavad olema analoogiliselt vormistatud.
• Käsikirjaliselt esitatud jutte ei hinnata.
• Jutuvõistluse hindamine on anonüümne. Jutu juures pole autori nime ning autori andmed on esitatud eraldi failina või suletud ümbrikus. Žüriil puudub juurdepääs autorite andmetele.
• Žürii liikmed, korraldava meeskonna liikmed ja nende perekonnaliikmed ei saa jutuvõistlusel autorina osaleda.
• Osavõtu tingimustele mitte vastavad tööd on žüriil õigus kõrvale jätta.
• Töö võistlusele esitamisega võtab autor vastutuse selle eest, et töö vastab võistluse tingimustele nii sisuliselt kui vormistuse poolest. Puuduste avastamise korral (nt varem avaldatud töö) on korraldajatel õigus osavõtja tulemus tühistada ning väljastatud auhind tagasi nõuda.
• Võistlustöö võib esitada kas posti teel või e-kirja manusena.
• Posti teel esitatud võistlustöö väljatrükk peab olema rikkumata paberil ning selgelt loetav. Tuhm raskesti loetav väljatrükk või näiteks veest rikutud käsikiri jääb võistlusest kõrvale.
• E-mailiga esitatud võistlustöö, mille fail on viirustega nakatunud, rikutud või ebasobivas formaadis, jääb võistlusest kõrvale. Sobivad formaadid on .txt (Text Only), .rtf (Rich Text Format), .doc (Microsoft Office Word), .odt (OpenDocument).
• Parimate lugude avaldamise eesõigus on kirjastusel Fantaasia. Kirjastus Fantaasia võib loobuda sellest eesõigusest kokkuleppel autoriga.

TÖÖDE ESITAMINE
Tööd tuleb saata kas postiga või e-kirjaga:
• postiga aadressil:
Jutuvõistlus
Kirjastus Fantaasia OÜ
Kaunase pst 39-3
Tartu 50706
Saadetis peab sisaldama jutu korrektselt vormistatud väljatrükki ning kinnist ümbrikku. Kinnisele ümbrikule on kirjutatud loo pealkiri ja selle sees on autori kodanikunimi ning kontaktandmed (aadress, telefon, e-post).
• E-kirjaga aadressil: jutuvoistlus@ulme.ee
Kirjale peab olema lisatud kaks manust. Ühes manuses on jutt koos pealkirjaga (ilma autori nimeta) ning teises manuses on jutu pealkiri, autori nimi ning kontaktandmed (aadress, telefon, e-post).
Failide nimed peavad selgelt viitama, millises failis on võistlustöö ning millises kontaktandmed.
E-mailiga esitatud võistlustöö, mille fail on viirustega nakatunud, rikutud või ebasobivas formaadis, jääb võistlusest kõrvale.

ŽÜRII JA AUTASUSTAMINE
• Žürii koosseisuks on Veiko Belials, Juhan Habicht, Ats Miller, Eva Luts ja eelmise jutuvõistluse võitja Triinu Meres.
• Žürii liikmed ja nende perekonnaliikmed ei saa jutuvõistlusel autorina osaleda.
• Žüriil puudub otsene ligipääs võistlusele laekuvatele töödele, need toimetab nendeni võistluse koordinaator Iris Jeletski.
• Žürii liikmed hindavad jutte iseseisvalt ning anonüümselt. Jutuvõistluse korraldajad vastutavad selle eest, et autorid jäävad saladuseks kuni võitjate väljakuulutamiseni.
• Žürii hindab laekunud võistlustööd 2014. aasta mai alguseks, et autasustamine toimuks festivali Prima Vista raames.
• Vajadusel jagab žürii hinnatavad tööd mitmesse kategooriasse. Žüriil on õigus jätta mingis kategoorias auhind välja andmata ja anda välja eriauhind mõnes kategoorias.
• Auhinnafondi jagab žürii parimate vahel oma parima äranägemise kohaselt.
• Autasustamisest teavitatakse avalikkust korraldajate kodulehe ning muude kanalite kaudu.

Täpsem info: e-mail fan@uninet.ee

No comments:

Post a Comment